8 Kasım 2011 Salı

Metin: Firat Araboğlu

Coğrafyalar-dışı Bir Birliktelik Nasıl Mümkün Olabilir?

Fırat ARAPOĞLU

Anadolu ve Balkanlar’da yaşanan mübadele döneminden yola çıkarak, “sınırlar”, “kültürel geçişlilikler”, “diyalog/diyalog eksiklikleri” gibi konular üzerinden bir seyahat programının deneyim çıktıları nasıl olabilir? Ya da diğer bir deyişle tarih, kimlik, coğrafya(sızlık) ve kültürel geçişlilik gibi konu(m)lar nasıl görünür hale getirilebilir? İşte bu temel sorulardan hareketle Apartman Projesi’nin X-OP AB Projesi’nin desteğiyle yaşama geçirdiği “Re-Locate” sergisi Beyoğlu’nda Rumeli Han’da izleyicilere sunuldu. Peki sadece bitmiş işler üzerinden değil, bir süreç okumasını da gerektiren sergiye yakından baktığımızda neler görülmekte?

Akışı Kes Akışı Kes

Balkanlara düzenlenen gezide yer alan sanatçılar arasında Mehmet Dere, Ha za vu zu, Suat Öğüt, Zeynp Pekünlü, Ilgın Seymen ve Gökçe Süvari bulunmakta (Süvari aynı zamanda etkinliğin Selda Asal ile birlikte koordinatörlüğünü de üstlenmiş). Projenin İstanbul ayağı içinse Gjorgje Jovanovik, Alban Muja, Raycho Stanev ve Mary Zygouri yer alıyor. Türkiye’den giden sanatçıların seyahat programını incelediğinizde Plovdiv, Atina, Üsküp ve Priştina’da kaldıklarını öğreniyorsunuz. Tüm bu yolculuk esnasında yaşananlar, lojistik konular, çalışma, seyahatta başa gelen olaylara dair Selda Asal’ın dairenin koridor duvarlarında ve mutfak kısmında sergilediği sahne arkası çekimleri, sergiyi gezmeden önce size gerekli olan harita bilgilerini sunuyor – Asal’ın deyimiyle “dokümantasyon dokümante ediliyor”.

Mehmet Dere’nin “Teneffüs” çalışması resmi tarihin okul kitaplarındaki temsilinin parodisini belirtmek üzere Lord Byron’un “sessizlik ve gözyaşları ile” mısrası ile birlikte sunulurken, Zeyno Pekünlü’nün hem Balkanlar ve Anadolu’daki evlilikler, ailesel kökler ve böylece köklerin karışımı üzerinden gerçekleştirdiği “Hairy Tale” başlıklı evlilik dokümantasyonu güzel ve etkili bir senaryo ile ilerliyor. Serginin mekana-özgü yerleştirilmesi ile en çok saklanan ama imgesel olarak fazlasıyla izleyiciyi kuşatan işi Ilgın Seymen’e ait: Mnemonics isimli çalışma sanatçının gittiği yerlerdeki topladığı materyallere ve görsel kültürel belleğe dayanıyor. Ha za vu zu’nun daha önce Rotterdam, Lyon ve İstanbul’da gerçekleştirdiği Akışı Kes performansı Plovdiv, Atina ve Priştina’da nispeten daha olaysız geçerken, Üsküp’te daha agresif bir tepki almış, bu da Ha za va zu’nun yorumuyla, aslında siyasal gerginlik ve iktidara gösterilemeyen tepkinin, sivil eylem üzerinden katılımcılara yansıtılmasına neden oluyor. Sırf bu tespitin araştırılması bile Ha za vu zu’nun ediminin başarısını ortaya koymakta.

Alban Muja, Raycho Stanev, Gjorgje Jovanovik ve Mary Zygouri dörtlüsünden akılda kalanlar ise son iki isme ait. Muja’nın işi diğer çalışmaların yanında temsili daha kapalı sunarken, Stanev’in multimedya yerleştirmesi yeni bir ses üretmiyor. Jovanovik’in desenlerinden oluşan “İstanbul Günlüğü” ve Zygouri’nin “Syntagma Hamamı” başlıklı Rum cemaati üzerine olan çalışmaları akılda kalıcı. Özellikle Zygouri’nin Türkiye ve Yunanistan arasındaki mübadele ve 1955 pogromu üzerinden günümüz politikalarına çok-cepheli sunduğu bakış, üzerine çok fazla düşünülecek malzeme vermekte.

Teslim Bayrağı Çekmek

Sergide yer alan iki ismi sona bırakmayı tercih etmemin nedeni, doğrudanlıkları ve akılda kalıcılıkları noktasında gösterdikleri açıklık yüzünden. Suat Öğüt’ün “Teslim Bayrağı Çekmek” çalışması, bu yıl Venedik’teki bayraksız bayrak direkleri ile dikkatleri çeken Latifa Echakhch’ın işine referans verirken, Türk, Makedon, Yunan, Bulgar ve Arnavut olmanın beş nedeni üzerinden yarattığı yerleştirme oldukça incelikli kimlik sorgulamarını haiz. Fıkra Projesi daha önce “Disco Disco Petrolium” çalışmasından gelişen “fıkralar” üzerinden karşılıklı toplumsal yargıları deşifre etmekte. Son olarak Gökçe Süvari’nin Atina’nın protestocu köpeği Loukanikos üzerinden görünür kıldığı “mit” sokakların ve eylem alanlarının varlığı yanında, sanki bu kahramanın havlamalarını duyacağımız bir yakınsama duygusu yaratak bir tür heroik durum yaratıyor.

Coğrafyalar-dışı bir deneyim alanı yer değiştirmeler ile mümkün kılınabilir ve Apartman Projesi’nin “Re-Locate” projesi bu deneyimi totolojik bir anlatıya dönüştürmeden tüm yalınlığıyla gözler önüne seriyor. Bu da bize Michel Foucoult, Gilles Deleuze ve Felix Guattari’nin “üretken olanın daima göçebe olan” olduğu tespitlerini hatırlatmış oluyor. Son olarak Apartman Projesi, 5533 gibi entegre piyasaya kafa tutabilen inisyatif sayısı çok az bir rakama inmişken bu tip alanların desteklenmesi ve ilgilenilmesinin önemini de hatırlatmış olalım. Re-Locate Proje Sergisi 6 Kasım’a kadar Beyoğlu Rumeli Han B Blok Kat 3’te izlenebilir.

23 Ekim 2011 Pazar

Re-Locate Talk with the Artists


(Please scroll down for English)

Re-Locate  Sanatci Konusmasi

26 Ekim 2011 Carsamba
18:00

Rumeli Han B Blok,

 Kat 3 İstiklal Caddesi No:48, Beyoğlu, İstanbul

Re-Locate katilimcilari workshop deneyimlerini izleyici ile paylasiyor.

Kavramsal çerçevesini Anadolu ve Balkanlar arasında gerçekleşen mübadele döneminden alarak, sınırların değişkenliği, kültürel ortaklıklar, ihtilaflar, iletişim eksikliği ve yeni iletişim biçimleri kurabilme yöntemleri gibi konulara odaklanan Re-Locate projesi, bu bağlamda seçilen mekanlarla paylaşılan ortak tarihsel geçmişi kendine yol haritası yapmanın yanı sıra, sanatçılar, küratörler, yazarlar ve kurumlar arasında kurulabilecek yeni bir ağa temel oluşturmaya çalışır.

Re- Locate yolculuklarla ve sürekli hareket halinde gerçekleşen deneysel bir workshop pratiğini önerir ve mobil deneyimlerden beslenir. Geçişlilik hali şehirler, sınırlar gibi fiziksel geçişliliğin yanı sıra tarihsel, kimliksel ve ideolojik geçişleri de geniş bir biçimde kapsamaya çalışır.

Workshop Katilimcilari:
Mehmet Dere, Ha za vu zu, Gjorgje Jovanovik, Alban Muja, Suat Öğüt, Zeyno Pekünlü, Ilgın Seymen, Raycho Stanev, Gökçe Süvari, Mary Zygouri

Re-Locate 6 Kasim’a kadar Rumeli Han’da.

Konusmacilar:

Selda Asal
Ha za vu zu
Suat Ogut
Zeyno Pekunlu
Ilgin Seymen
Gokce SuvariRe-Locate Open Talk with the Artists

October 26, 2011 Wednesday
18:00

Roumelie Han B Blok,3rd Floor İstiklal Caddesi No:48, Beyoğlu, İstanbul

Re-Locate participants are talking about their experiences on the workshop process.

The theoretical framework of the Re- Locate project is based on the population exchange between Anatolia and the Balkans and it focuses on the flexibility of the borders, cultural similarities, controversies, the lack of communication between cultures, as well as various methods of developing new communication models.
Re- Locate Project proposes an experimental workshop practice that is based on mobility and translocation. The suggested mobility tries to en- compass the physical transitivity of the cities and borders, as well as the flexibility of historical, identitarian, and ideological borders.

Workshop Participants:
Mehmet Dere, Ha za vu zu, Gjorgje Jovanovik, Alban Muja, Suat Öğüt, Zeyno Pekünlü, Ilgın Seymen, Raycho Stanev, Gökçe Süvari, Mary Zygouri

Re-Locate can be seen in Roumelie Han until the November 6, 2011.

Participants of open talk:

Selda Asal
Ha za vu zu
Suat Ogut
Zeyno Pekunlu
Ilgin Seymen
Gokce Suvari

9 Eylül 2011 Cuma

Save the date; Re-Locate Project Exhibition September 13 2011, 18.30
(Please scroll down for English version)


Re-Locate

Katılımcılar:

Mehmet Dere, Ha za vu zu, Gjorgje Jovanovik, Alban Muja, Suat Öğüt, Zeyno Pekünlü, Ilgın Seymen, Raycho Stanev, Gökçe Süvari, Mary Zygouri

Dokümantasyon & Backstage:

Selda Asal

Asistanlar:

Zeynep Beler, Eda Gecikmez, Mari Jögiste

13 Eylül - 6 Kasım 2011

Açılış: 13 Eylül 2011 Saat: 18:30

Adres: Rumeli Han B Blok Kat: 3 İstaiklal Cad. Beyoğlu İstanbul


Kavramsal çerçevesini Anadolu ve Balkanlar arasında gerçekleşen mübadele döneminden alarak, sınırların değişkenliği, kültürel ortaklıklar, ihtilaflar, iletişim eksikliği ve yeni iletişim biçimleri kurabilme yöntemleri gibi konulara odaklanan Re-Locate projesi, bu bağlamda seçilen mekanlarla paylaşılan ortak tarihsel geçmişi kendine yol haritası yapmanın yanı sıra, sanatçılar, küratörler, yazarlar ve kurumlar arasında kurulabilecek yeni bir ağa temel oluşturmaya çalışır.

Re- Locate yolculuklarla ve sürekli hareket halinde gerçekleşen deneysel bir workshop pratiğini önerir ve mobil deneyimlerden beslenir. Geçişlilik hali şehirler, sınırlar gibi fiziksel geçişliliğin yanı sıra tarihsel, kimliksel ve ideolojik geçişleri de geniş bir biçimde kapsamaya çalışır.

Re-Locate projesi bu çerçevede gerçekleşen bir dizi workshoptan oluşmuştur. Bunların ilki, Gökçe Süvari, Ha za vu zu (Özgür Erkök, Güneş Terkol), Ilgın Seymen, Mehmet Dere, Suat Öğüt, Zeyno Pekünlü’nün katılımıyla Plovdiv (Filibe), Atina, Üsküp, Prizren ve Priştina’da gerçekleştirildi. Grup, ziyaret ettikleri şehirlerde lokal sanatçılarla birlikte çalışarak, bir yandan bireysel ve kolektif işlerini gerçekleştirirken diğer yandan da deneyimlerini paylaştı.
Projenin İstanbul ayağında gerçekleşen 2. Workshop çalışmasına ise ziyaret edilen şehirlerden davet edilen sanatçılar Alban Muja, Gjorgje Jovanovik, Mary Zygoury ve Raycho Stanev katıldı.


13 September - 6 November 2011

Opening: 13 Eylül 2011 Saat: 18:30

Address: Rumeli Han B Blok Kat: 3 İstaiklal Cad. Beyoğlu İstanbul

Participants:

Mehmet Dere, Ha za vu zu, Gjorgje Jovanovik, Alban Muja, Suat Öğüt, Zeyno Pekünlü, Ilgın Seymen, Raycho Stanev, Gökçe Süvari, Mary Zygouri

Documentation & Backstage:

Selda Asal

Assistants:

Zeynep Beler, Eda Gecikmez, Mari Jögiste

Re- Locate

The theoretical framework of the Re- Locate project is based on the population exchange between Anatolia and the Balkans and it focuses on the flexibility of the borders, cultural similarities, controversies, the lack of communication between cultures, as well as various methods of developing new communication models. In addition, the project aims at establishing a new network between artists, curators, writers and institutions by making the shared history in the selected places its most important guide.

Re- Locate Project proposes an experimental workshop practice that is based on mobility and translocation. The suggested mobility tries to en- compass the physical transitivity of the cities and borders, as well as the flexibility of historical, identitarian, and ideological borders.

Re- Locate project consists of a series of workshops that are realized in this framework. The first part of the series is realized in Plovidiv, Athens, Skopje, Prizren, and Pristine with the participation of Gökçe Süvari, Ha za vu zu (Özgür Erkök, Güneş Terkol), Ilgın Seymen, Mehmet Dere, Suat Öğüt, and Zeyno Pekünlü. The group worked in collaboration with the local artists in the places that they visited. They worked on both their individual works and collective works and shared their experiences with each other.
The second workshop is realized in Istanbul with the participation of the artists who were invited to Istanbul from the places that are visited: Alban Muja, Gjorgje Jovanovik, Mary Zygoury, and Raycho Stanev.18 Ağustos 2011 Perşembe

Re Locate Work in Progress / Istanbul 3rd workshop II

05/08/2011

09/08/2011

09/08/2011

12/08/2011

12/08/2011

12/08/2011

15/08/2011

15/08/2011

15/08/2011

16/08/2011

16/08/2011

16/08/2011