6 Temmuz 2011 Çarşamba

Re-Locate Artist Talk: Gjorgje Jovanovik & Raycho Stanev

Please Scroll down for English Version

Gjorgje Jovanovik, The Confession of a Cake Monster Performance 2008


Gjorgje Jovanovik & Raycho Stanev
Sanatcı Konuşması
7 Temmuz 2011, Perşembe 17.00

Apartman Projesi
Şehbender Sokak, No:4 (Giriş katı) Asmalımescit
Beyoğlu
Re-Locate Projesi kapsamında Apartman Projesi’ne misafir sanatçı olarak gelen Gjorgje Jovanovik ve Raycho Stanev çalışmaları üzerine bir açık konuşma gerçekleştiriyor.

Gjorgje Jovanovik calışmalarında sosyalizm sonrası geciş dönemindeki Makedonya’nın sosyal yapıları ve kuralları, günlük ritüel ve stereotiplerin yanısıra bireyin toplumdaki yer arayışını araştırır.

1980 Üsküp doğumlu Jovanovik Makendonya’da Üsküp Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim gördü. Makedonya, Sırbistan, İtalya, Hollanda, Belçika, Finlandiya ve ABD’de solo ve grup sergilerde yer aldi. 2009 yılında Skopje Contemporary Arts Institute ve Foundation for a Civil Society (FCS)’nin ortaklaşa organize ettiği ve genç görsel sanatçılara verilen “Denes” ödülünü aldı. Halen New York International Studio & Curatorial Program (ISCP)’da misafir sanatçı olarak bulunmaktadır.

Jovanovik aynı zamanda Svirachinja nam-ı diğer The Orphaneus grubunun üyeleri arasındadır. İzleyiciler, seçilmis olan çeşitli performanslar, müzik, video ve kolajlarin sunumu yoluyla grubun işlerini deneyimleyebilmektedir. Çalışmalarında Svirachinja, şehir ve ülkelerinde gerçekleşen son durumlarla ilgilenmektedir. Performanslarının bir coğu güncel sosyal ve politik çalkantıların bir yansıması olarak anlaşılabilir.


Sofia’da yaşıyan ve üreten Raycho Stanev, görsel sanatçı ve tasarımcı olarak çalışmakta. Yerleştirmeler, multimedia ve illustrasyonlardan oluşuşan Stanev’in çalışmaları yaygın olarak Bulgaristan, İngiltere, İtalya, Norveç, İsviçre ve Küba’da sergilendi. Sanatçının çalışmaları geçmiş, günümüz kişisel hatıralar, (Komünist) miras ve kent kültürünü yansıtmaktadır. 2005 yılında CC lisansı altında geliştirdiği bir çalışması Creative Commons ödülü kazanan sanatçı, 2008’de Birinci Bulgar Tasarım Bienali’nde Bulgar Sanatçılar Birliği ödülü aldı. 2010’da BAZA Award for Young Contemporary Art’a aday gösterildi.----------------------------------------------------------------------------Gjorgje Jovanovik & Raycho Stanev
Artist Talk
July 7, 2011 Thursday 17.00
Apartment Project
Şehbender Sokak, No:4 (Giriş katı) Asmalımescit
Beyoğlu
Re-Locate Project’s visiting artists Gjorgje Jovanovik & Raycho Stanev will realize an open talk about their practices in the Apartment Project.


Gjorgje Jovanovik in his work explores social structures and their rules in post-socialist and transitional Macedonia, everyday rituals and stereotypes, as well as the role of the individual and his/her search for a place in the society.

Jovanovik (1980) was born in Skopje and studied at the Faculty of Fine Art in Skopje, Macedonia. He had several solo exhibitions and projects and participated in group exhibitions in Macedonia, Serbia, Italy, Holland, Belgium, Finland, USA. In 2009 he received the Annual Award for Young Visual Artist  “Denes“ established and organized by the Contemporary Arts Institute in Skopje in collaboration with The Foundation for a Civil Society (FCS) and currently he is at the residency program at International Studio & Curatorial Program (ISCP) in New York.

Jovanovik is also a member of the the artistic group Svirachinja aka The Orphaneus. The audience will have the opportunity to see their work trough the presentation of selected performances, music, video and collages. In their works Svirachinja deal with the current happenings in their city and state. Many of their actions and performances are understood as a reflection on the current social and political turmoil.Raycho Stanev lives and works in Sofia. He is a visual artist and designer whose work includes various art installations, multimedia and illustrations presented in Bulgaria, United Kingdom, Italy, Norway, Switzerland and Cuba. Raycho Stanev’s installations are reflecting past and present, personal memories, heritage (communist) policies and urban cultures. In 2005, he won the Prize of Creative Commons for art project developed under CC License, and in 2008, he received the Special Award of the Union of Bulgarian Artists in the First Biennale of Bulgarian Design. In 2010 he had nomination in BAZA Award for Young Contemporary Art.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder